Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Malu Yoga

Artikel 1. EIGEN RISICO EN AANPSRAKELIJKHEID
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid van een deelnemer, wordt deze geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Respecteer je grenzen en forceer ze niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, nek- en/of rugklachten, blessures, etc.).
1.3 Malu Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening. 
1.4 Malu Yoga is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.5 Malu Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.6 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Malu Yoga, dienen te worden vergoed.

Artikel 2. LESDEELNAME
2.1 De deelnemer koopt een yoga-rittenkaart (class pass) of een losse les (drop-in class) waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Na betalen via de online betalingslink, kan direct gebruik worden gemaakt van het lesaanbod.
2.3 Afmelding dient uiterlijk 2 uur voordat de les begint, te worden doorgegeven. Uitschrijven voor deze tijd is kosteloos en kan via het lesrooster, te vinden in de Momoyoga app of op de website van Malu Yoga. Bij een te late uitschrijving is de les voor eigen rekening.

Artikel 3: RITTENKAARTEN EN LOSSE LESSEN
3.1 Deelnemers kunnen online een losse les (drop-in class) betalen of een rittenkaart (class pass) aanschaffen.
3.2 Een rittenkaart (class pass) van Malu Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3 Een 5-rittenkaart (5-class pass) voor Yoga in Het Park is vanaf de dag van aankoop 2 maanden geldig.
3.4 Een 10-rittenkaart (10-class pass) voor Yoga in Het Park is vanaf de dag van aankoop 4 maanden geldig.
3.5 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheidstermijn van de rittenkaart (class pass), vindt er geen restitutie plaats.
3.6 Indien deelnemer langer dan 3 weken op vakantie gaat, kan de rittenkaart in overleg met Malu Yoga voor bepaalde tijd worden verlengd.
3.7 Indien er na de laatste yogales in Het Park in het jaar 2020 nog geldige ritten (credits) over zijn op de rittenkaart (class pass), zullen deze worden overgezet naar een tegoed voor studiolessen en/of online lessen.

Artikel 4: LESROOSTER
4.1 Het lesrooster op de website en in de Momoyoga app is gekoppeld en leidend.
4.2 Malu Yoga is gesloten op feestdagen, mits anders vermeld op het rooster.

Artikel 5: WIJZIGINGEN LESROOSTER, PRIJZEN
5.1 Malu Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd op de website.
5.2 Malu Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.
5.3 Malu Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van ziekte docent of andere omstandigheden.
5.4 Sluiting van Malu Yoga wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en op de website.

Artikel 6: COVID-19 MAATREGELEN
6.1 Bij klachten die lijken op de symptomen van COVID-19 die zijn opgesteld door het RIVM, neemt deelnemer verantwoordelijkheid en komt niet naar de les.
6.2 Tijdens de les houden alle deelnemers en docenten te allen tijde anderhalve (1,5) meter afstand van elkaar.
6.3 Deelnemer draagt zelf zorg voor het meenemen van een yogamat naar de les.
6.4 Deelnemer neemt zelf (optioneel) warme kleding mee voor de cooling down (Savasana).

Artikel 7. DEELNAME WORKSHOPS EN EVENEMENTEN
7.1 Voor workshops en evenementen gelden, m.b.t. eigen risico en aansprakelijkheid, dezelfde voorwaarden als genoemd in artikel 1.
7.2 Inschrijven voor workshops en evenementen kan via het lesrooster of door een e-mail te sturen naar info@maluyoga.nl. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. De bevestiging wordt verzonden per e-mail. Je inschrijving is definitief nadat de betaling door ons is ontvangen.
7.3 Annuleren kan kosteloos tot 72 uur voor aanvang van de workshop of het evenement. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan Malu Yoga verschuldigd en is terugbetaling niet mogelijk. Wanneer je vanwege ziekte of een andere gegronde reden moet annuleren, kan er in overleg naar een andere oplossing worden gezocht.
7.4 Als een workshop of evenement is volgeboekt, kun je op de wachtlijst worden geplaatst. Stuur hiervoor een e-mail naar info@maluyoga.nl.
7.5 Wanneer een workshop of evenement buiten plaatsvindt en het weer is te slecht om het door te laten gaan, dan wordt de workshop of het evenement verplaatst naar een andere datum. Als deze datum niet uitkomt voor jou, kun je in overleg het volledig betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 8. PERSOONSGEGEVENS
8.1 Malu Yoga verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Malu Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
8.2 Malu Yoga gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Malu Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Malu Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@maluyoga.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Malu Yoga gebruik kan worden gemaakt.
8.3 Malu Yoga geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

UPDATE VOORWAARDEN: 22 juli 2020